Odliczaj z nami do rozpoczęcia następnego biegu

Regulamin biegu dla dzieci

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI "TERENOWE DZIECIAKI" 

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Terenowych Dzieciaków jest ProEnergy Rafał Szulakowski

II. CEL

Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, LIMITY


1. Bieg odbędzie się w dniu 18.06.2022r. i 17.09.2022r. w Bydgoszczy, na terenie LPKiW Myślęcinek Polana Różopole (start przed sceną).
2. Biuro zawodów mieści się w namiocie biura zawodów Terenowej Masakry (Polana Różopole) czynne w godzinach 13.40 - 15.00.
3. Dystanse:

XIII Edycja:

 • bieg I - (roczniki 2017-2021) - dystans ok. 300m - limit 100 osób
  18.06. (sobota) godz. 14.40
 • bieg II - (2015- 2016)- dystans ok. 500m - limit 100 osób
  18.06. (sobota) godz. 15.00
 • bieg III - (2012- 2014) - dystans ok. 700m - limit 100 osób
  18.06. (sobota) godz. 15.20

XIV Edycja:

 • bieg I - (roczniki 2017-2021) - dystans ok. 300m - limit 100 osób
  17.09. (sobota) godz. 14.20
 • bieg II - (2015- 2016)- dystans ok. 500m - limit 100 osób
  17.09. (sobota) godz. 14.40
 • bieg III - (2012- 2014) - dystans ok. 700m - limit 100 osób
  17.09. (sobota) godz. 15.00

4. Pomiar czasu i wyniki
Bieg odbywa się w formule FUN, czyli nie dokonujemy pomiaru czasu i nie klasyfikujemy wygranych. Każdy finisher otrzyma na mecie niespodziankę.

5. Warunki i uczestnictwo w terenowej masakrze.
W biegu mogą uczestniczyć jedynie dzieci zapisane do biegu i posiadające opaskę z numerem startowym. Opiekunowie startujących muszą być obecni w biurze zawodów w celu potwierdzenia uczestnictwa i złożenie stosownych oświadczeń. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów najpóźniej na 40 minut przed startem. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu w zawodach. Opiekunowie, są zobowiązani do nadzoru nad dzieckiem podczas biegu (wspólny bieg w biegu I i II ).

III. TERMIN, DYSTANSE, LIMITY


1. Zapisy na Terenowe Dzieciaki (Edycja XIII) rozpoczną się 4 stycznia 2022 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 12 czerwca lub w momencie wyczerpania limitu uczestników. 
2. Zapisy na Terenowe Dzieciaki (Edycja XIV) rozpoczną się 15 kwietnia 2022 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 11 września lub w momencie wyczerpania limitu uczestników. 
3. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.
4. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy.
5. Opłata za start wynosi 20 zł. Nie podlega ona zwrotowi, istnieje możliwość przeniesienia opłaty wpisowej na inną osobę . W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. O przyjęciu zgłoszenia oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.
7. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Terenowych Dzieciaków, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest ProEnergy Rafał Szulakowski.