Odliczaj z nami do rozpoczęcia następnego biegu

Regulamin

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Terenowej Masakry jest ProEnergy Rafał Szulakowski

II. CEL

 1. Zorganizowanie najbardziej wymagającego przygodowego biegu miejskiego w Polsce
 2. Promocja Bydgoszczy i województwa Kujawsko-Pomorskiego w kraju i na świecie.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 4. Promocja LPKiW Myślęcinek jako miejsca idealnego do rekreacji ruchowej.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

Terenowa Masakra odbędzie się:

X edycja - (po zmianie daty imprezy) 19-20 wrzesień 2020 r.

 • sobota, 19 września dystans 10km oraz 15km
 • niedziela, 20 września dystans 5km

Impreza odbędzie się w Bydgoszczy, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwa Żołędowo.

Szczegóły dotyczące trasy biegu, opisu oraz rozmieszczenia przeszkód i lokalizacji biura zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy:www.TerenowaMasakra.pl. Najważniejsze informacje zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed startem Terenowej Masakry.

DYSTANSE I PRZESZKODY

W ramach Terenowej Masakry zostaną rozegrane zawody na dwóch dystansach: ok. 5 km, ok. 10 km i ok 15km.

Start biegu odbędzie się na terenie Polany Różopole w bydgoskim Myślęcinku.

Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 50 do 100 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach 15-20 minutowych.

Na trasie obydwu dystansów zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (30 do 45 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Terenowej Masakry.

Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy.

Pominięcie przeszkody wiąże się z doliczeniem dodatkowego czasu do wyniku zawodnika oraz wykluczeniem go z walki o pozycję w klasyfikacji OPEN i innych nagradzanych przez Organizatora.

Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody.

Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane.

Ominięcie jednego z punktów kontrolnych będzie skutkowało dyskwalifikacją danego zawodnika. Skracanie trasy, kantowanie rywali i obsługi oznaczają, że dany uczestnik jest cieniasem, nie zostanie sklasyfikowany w komunikacie końcowym i przede wszystkim okrywa się wieczną hańbą. 

Wszyscy uczestnicy startujący w Terenowej Masakrze robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników biegu.

W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator może zmienić dystans, trasę biegu i rodzaj przeszkód.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma: pakiet startowy z wysokiej jakości koszulką funkcyjną Terenowej Masakry, chipem do pomiaru czasu oraz drobne upominki od sponsorów Wyjątkiem będą osoby , które wniosą opłatę po : X edycja - 25 maja oraz XI edycja - 7 września 2020r. , te na koszulkę niestety liczyć nie mogą :(

Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia i bufet z owocami oraz część sanitarna.

Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Terenowej Masakry.

Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.

POMIAR CZASU I WYNIKI

Warunkiem ukończenia Terenowej Masakry jest dotarcie do mety.

Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu pokonania trasy. Nagradzane będą trzy najszybsze czasy z każdego dystansu osobno w kategoriach: damskiej, męskiej, drużynowej (mieszanej i kobiet).

NOWOŚĆ!

Podczas X edycji zostanie wprowadzona dodatkowa klasyfikacja  dla najbardziej wszechstronnych zawodników. 
Będzie ona obejmowała pierwszą trójkę kobiet i mężczyzn, którzy osiągną najniższą sumę czasów ze startów na obydwu dystansach (5 i 10 km, starty dzień po dniu).

 

WARUNKI I UCZESTNICTWO W TERENOWEJ MASAKRZE

Podczas Terenowej Masakry wszyscy zawodnicy muszą zostać opisani numerem startowym oraz mieć ze sobą czip do pomiaru czasu.

Prawo startu w Terenowej Masakrze mają osoby pełnoletnie oraz osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 18 rok życia oraz najpóźniej do dnia danej edycji imprezy, przed wyczerpaniem limitu miejsc ustalonych przez organizatora, zgłoszą uczestnictwo w Terenowej Masakrze poprzez rejestrację na stronie internetowej wydarzenia i dokonają odpowiedniej dla dystansu oraz rodzaju uczestnictwa (start indywidualny lub grupowy) opłaty wpisowej za pośrednictwem systemu płatności online lub w dniu imprezy dokonają rejestracji i wpłaty opłaty rejestracyjnej gotówką w Biurze Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej fali, odebranie pakietu startowego i złożenie stosownych oświadczeń.

Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu w zawodach.

Aby dokonać weryfikacji w Biurze Zawodów należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostaną dopuszczeni do startu.

Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w zawodach każdy uczestnik oświadcza, że:

 • Bierze udział w Terenowej Masakrze na własną odpowiedzialność z pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
 • Posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
 • Wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych oficjalnym partnerom i sponsorom wydarzenia.
 • Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

Limit miejsc dla poszczególnych dystansów wynosi:

X Edycja (19-20 wrzesień 2020)

 • 5km – 1800 osób 
 • 10km – 1000 osób
 • 15km - 200 osób

 

Limity uczestników mogą zostać zmienione przez organizatora.

Nagrody dla zwycięzców przekazane zostaną osobiście podczas dekoracji. Ewentualny późniejszy odbiór musi zostać uzgodniony z organizatorem.

Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 2 godziny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany obowiązującego limitu czasu oraz zmiany w sposobie naliczania kar czasowych za pominięcie przeszkód.

NAGRODY I WYNIKI

Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

Uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:

 1. Kobiety
 2. Mężczyźni
 3. Drużynowa* kobiet (członkinie zespołu są także klasyfikowane indywidualnie)
 4. Drużynowa* mieszana ( 3 osoby w tym minimum jedna kobieta, członkowie zespołu są także klasyfikowani indywidualnie)
 5. Rywalizacja o Metr Liny, która w bezpośredniej rywalizacji wyłoni najlepszą drużynę boxu Crossfit w Polsce. Te drużyny ścigają się na dystansie 10 km. Drużyna rywalizująca o Metr Liny może liczyć od 5 do miliona osób, ale minimum 3 mężczyzn i 2 kobiety i musi reprezentować box cross-fit. Do klasyfikacji końcowej będą brane czasy 3 najlepszych zawodników i 2 zawodniczek z teamu, którzy zaliczą wszystkie przeszkody.) 
 • * Drużyna składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu (5 lub 10 km) i ruszających na trasę w jednej fali (o tej samej godzinie).
 • * Podczas VI edycji zostanie wprowadzona dodatkowa klasyfikacja  dla najbardziej wszechstronnych zawodników. 

Będzie ona obejmowała pierwszą trójkę kobiet i mężczyzn, którzy osiągną najniższą sumę czasów ze startów na obydwu dystansach (5 i 10 km, starty dzień po dniu).

Podczas zapisów drużyny należy zwrócić uwagę na wybranie tej samej godziny startu (fali).

Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma miejsc trzech najlepszych członków zespołu.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.

Drużynowe za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymują pamiątkowe  trofea.

Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na dystansie 5 i 10 km. Na dystansie 15 km ze względu na mniejszą ilość biegaczy klasyfikacja jest jedynie indywidualna.

REJESTRACJA I OPŁATA

 1. Zapisy na Terenową Masakrę X edycję rozpoczną się 7 stycznia 2020 o godzinie 18:00  za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 16 września (X) lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.
 2. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.
 3. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy.
 4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Do 10 dni przed każdą z imprez istnieje możliwość przeniesienia opłaty wpisowej na inną osobę (jak tego dokonać dowiesz się z FAQ – pkt. 17)
 5. Na prośbę uczestnika organizator zobowiązuje się wystawić fakturę za wniesioną opłatę startową (zapis przy rejestracji).
 6. W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów w trakcie weryfikacji uczestników przed startem.
 7. Osoby zapisujące się na zawody po: 7 września (X edycja),  mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego lub koszulki w swoim rozmiarze.
 8. W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. O przyjęciu zgłoszenia oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.
 10. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

 

Opłata startowa indywidualna (X edycja, 19-20 września 2020) za start wynosi:

 5KM/10KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością 99,99zł
Kolejne 100 osób z potwierdzoną płatnością 109,99zł
Kolejne 100 osób z potwierdzoną płatnością 119,99zł
Do  31 stycznia  2020 129,99zł
Do  29 lutego  2020 139,99zł
Do  31 maja 2020 149,99zł
Do  12 lipca2020 159,99zł
Do  31 sierpnia 2020 169,99zł
Do 16 września 2020 179,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 199,99zł
 15KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością 159,99zł
51-100 osób z potwierdzoną płatnością 179,99zł
101-150 osób z potwierdzoną płatnością 199,99zł
151-200 osób z potwierdzoną płatnością 229,99zł


UWAGA!!! GRUPY!!!

Namów znajomych do zapisania się w większej grupie i odbierzcie bonusy!

Pamiętajcie, że w drużynie siła! Pomoc partnerów na trasie jest bezcenna.

Przy równoczesnym opłaceniu minimum 5 lub minimum 10 osób z wykorzystaniem formularza do zapisów grupowych, każdy z członków otrzyma unikatowy prezent do odbioru w biurze zawodów.

 • Minimum 5 osób – bardzo fajny gadżet dla każdego
 • Minimum 10 osób – ultra fajny gadżet dla każdego
 1. Opłat za całą grupę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej rejestracji grupy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania kwot wpisowych. O wszelkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony internetowej.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbędzie się Terenowa Masakra zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:

 • Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu
 • Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę
 • Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach uczestnictwa w wyścigu
 • Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora

Organizator ma prawo:

 • usunąć z terenu Terenowej Masakry osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • nie dopuścić do biegu osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Przekazanie i zmiana własnego numeru startowego innej osobie bez wiedzy i zgody Organizatora spowoduje dyskwalifikację zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w Terenowej Masakrze.

Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e­mail: kontakt@terenowamasakra.pl będą rozpatrywane w przeciągu 7 dni roboczych.

Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.

W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Terenowej Masakry.

Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W trosce o zdrowie zawodników, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i nie podlegają zmianom.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Terenowej Masakry, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest ProEnergy Rafał Szulakowski.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Festiwalu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Terenowej Masakry.

Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.