Odliczaj z nami do rozpoczęcia następnego biegu

Regulamin Terenowej Masakry

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Terenowej Masakry jest ProEnergy Rafał Szulakowski

II. CEL

 1. Zorganizowanie najbardziej wymagającego przygodowego biegu miejskiego w Polsce
 2. Promocja Bydgoszczy i województwa Kujawsko-Pomorskiego w kraju i na świecie.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 4. Promocja LPKiW Myślęcinek jako miejsca idealnego do rekreacji ruchowej.

III. TERMIN, DYSTANSE, ŚWIADCZENIA, LIMITY

1. Terenowa Masakra odbędzie się:

XIII edycja 18-19 czerwiec 2022 r.

 • sobota, 18 czerwiec dystanse: 7 km , 10 km oraz 5 km
 • niedziela, 19 czerwiec dystanse: 3 km, 5 km

XIV edycja 17-18 września 2022 r.

 • sobota, 17 września dystanse: 7 km, 10 km oraz 5 km
 • niedziela, 18 września dystanse: 3 km, 5 km

2. Impreza odbędzie się w Bydgoszczy, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwa Żołędowo. Start biegu odbędzie się na terenie Polany Różopole w bydgoskim Myślęcinku.

3. Szczegóły dotyczące trasy biegu, opisu oraz rozmieszczenia przeszkód i lokalizacji biura zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy: www.TerenowaMasakra.pl. Najważniejsze informacje zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed startem Terenowej Masakry.

4. Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 50 do 100 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach 15-20 minutowych.

5. Na trasie wszystkich dystansów zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (ok. 50 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Terenowej Masakry.

6. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy.

7. Pominięcie przeszkody wiąże się z doliczeniem dodatkowego czasu do wyniku zawodnika oraz wykluczeniem go z walki o pozycję w klasyfikacji OPEN i innych nagradzanych przez Organizatora.

8. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane. Ominięcie jednego z punktów kontrolnych będzie skutkowało dyskwalifikacją danego zawodnika. Skracanie trasy, kantowanie rywali i obsługi oznaczają, że dany uczestnik jest cieniasem, nie zostanie sklasyfikowany w komunikacie końcowym i przede wszystkim okrywa się wieczną hańbą.

9. Wszyscy uczestnicy startujący w Terenowej Masakrze robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników biegu.

11. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator może zmienić dystans, trasę biegu i rodzaj przeszkód.

12. W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma: pakiet startowy z wysokiej jakości koszulką funkcyjną Terenowej Masakry, chipem do pomiaru czasu oraz drobne upominki od sponsorów Wyjątkiem będą osoby , które wniosą opłatę w dniu zawodów, te na koszulkę niestety liczyć nie mogą :(

13. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

14. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

15.Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia i bufet z owocami oraz część sanitarna.

16. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Terenowej Masakry.

17. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.

18. Limit miejsc dla poszczególnych dystansów wynosi:

 • 3 km - 300 osób
 • 5km - 1200 osób
 • 7km - 300 osób
 • 10km - 700 osób

Limity uczestników mogą zostać zmienione przez organizatora.

IV. POMIAR CZASU I WYNIKI

1. Warunkiem ukończenia Terenowej Masakry jest dotarcie do mety.

2. Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

3. Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu pokonania trasy. Nagradzane będą trzy najszybsze czasy z każdego dystansu osobno w kategoriach: damskiej, męskiej oraz drużynowej (mieszanej i kobiet).

 

V. WARUNKI I UCZESTNICTWO W TERENOWEJ MASAKRZE

1. Prawo startu w Terenowej Masakrze mają osoby pełnoletnie oraz osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 18 rok życia oraz najpóźniej do dnia danej edycji imprezy, przed wyczerpaniem limitu miejsc ustalonych przez organizatora, zgłoszą uczestnictwo w Terenowej Masakrze poprzez rejestrację na stronie internetowej wydarzenia i dokonają odpowiedniej dla dystansu oraz rodzaju uczestnictwa (start indywidualny lub grupowy) opłaty wpisowej za pośrednictwem systemu płatności online lub w dniu imprezy dokonają rejestracji i wpłaty opłaty rejestracyjnej gotówką w Biurze Zawodów..

2. Podczas Terenowej Masakry wszyscy zawodnicy muszą zostać opisani numerem startowym oraz mieć ze sobą czip do pomiaru czasu.

3. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej fali, odebranie pakietu startowego i złożenie stosownych oświadczeń. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu w zawodach. Aby dokonać weryfikacji w Biurze Zawodów należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostaną dopuszczeni do startu. Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w zawodach każdy uczestnik oświadcza, że:

 • Bierze udział w Terenowej Masakrze na własną odpowiedzialność z pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
 • Posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
 • Wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych oficjalnym partnerom i sponsorom wydarzenia.
 • Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

 

VI. NAGRODY I WYNIKI

1. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

2. Uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:

 • indywidualnie Kobiety Open i Mężczyźni Open na dystansach 3 km, 5 km ,7 km, 10 km
 • na dystansach 5km i 10 km
  • Drużynowa* kobiet (3 osoby)
  • Drużynowa* mieszana ( 3 osoby w tym minimum jedna kobieta)
  • Rywalizacja o Metr Liny, która w bezpośredniej rywalizacji wyłoni najlepszą drużynę boxu Crossfit w Polsce. Te drużyny ścigają się na dystansie 10 km. Drużyna rywalizująca o Metr Liny może liczyć od 5 do miliona osób, ale minimum 3 mężczyzn i 2 kobiety i musi reprezentować box cross-fit. Do klasyfikacji końcowej będą brane czasy 3 najlepszych zawodników i 2 zawodniczek z teamu, którzy zaliczą wszystkie przeszkody.)
  • Drużyna składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu (5 lub 10 km) i ruszających na trasę w jednej fali (o tej samej godzinie). Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma miejsc trzech najlepszych członków zespołu.

3. Podczas zapisów drużyny należy zwrócić uwagę na wybranie tej samej godziny startu (fali).

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.

5. Drużynowe za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymują pamiątkowe trofea.

6. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na dystansie 5 i 10 km.

7. Nagrody dla zwycięzców - ich odbiór jest możliwy osobiście, jedynie podczas dekoracji. Ewentualny późniejszy odbiór musi zostać uzgodniony wcześniej z organizatorem.

VII. REJESTRACJA I OPŁATA

1. Zapisy na Terenową Masakrę XIII edycję rozpoczną się 6 stycznia 2022 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 12 czerwca lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

1a. Zapisy na Terenową Masakrę XIV edycję rozpoczną się 15 kwietnia 2022 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 11 września lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

2. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.

3. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy.

4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

5. Na prośbę uczestnika organizator zobowiązuje się wystawić fakturę za wniesioną opłatę startową (zapis przy rejestracji).

6. W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów w trakcie weryfikacji uczestników przed startem.

7. Osoby zapisujące się w dniu zawodów, mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego lub koszulki w swoim rozmiarze.

8. W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. O przyjęciu zgłoszenia oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.

10. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

Opłata startowa indywidualna (XIII edycja, 18-19 czerwca 2022) za start wynosi:

 5KM/7KM/10KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 109,99zł
Kolejne 150 osób zarejestrowanych 119,99zł 
Kolejne 300 osób zarejestrowanych 129,99zł 
Do 15 lutego 2022 139,99zł
Do 15 marca 2022 149,99zł
Do 15 kwietnia 2022 159,99zł
Do 15 maja 2022 169,99zł
Do 11 czerwca 2022 179,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 219,99zł
 3KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 89,99zł
Do 15 lutego 2022 99,99zł
Do 15 marca 2022 109,99zł
Do 15 kwietnia 2022 119,99zł
Do 15 maja 2022 129,99zł
Do 12 czerwca 2022 139,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 149,99zł

 

Opłata startowa indywidualna (XIV edycja, 17-18 września 2022) za start wynosi:

 5KM/7KM/10KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 119,99zł
Kolejne 150 osób zarejestrowanych 129,99zł
Do 15 maja 2022 139,99zł
Do 15 czerwca 2022 149,99zł
Do 15 lipca 2022 159,99zł
Do 15 sierpnia 2022 169,99zł
Do 11 września 2022 179,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 219,99zł
 3KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 99,99zł
Do 15 maja 2022 109,99zł
Do 15 czerwca 2022 119,99zł
Do 15 lipca 2022 129,99zł
Do 15 sierpnia 2022 139,99zł
Do 11 września 2022 149,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 159,99zł


UWAGA!!! GRUPY!!!

Namów znajomych do zapisania się w większej grupie i odbierzcie bonusy!

Pamiętajcie, że w drużynie siła! Pomoc partnerów na trasie jest bezcenna.

 • Minimum 5 osób – bardzo fajny gadżet dla każdego
 • Minimum 10 osób – ultra fajny gadżet dla każdego

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania kwot wpisowych. O wszelkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony internetowej.

VIII. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbędzie się Terenowa Masakra zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:

 • Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu
 • Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę
 • Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach uczestnictwa w wyścigu
 • Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora

Organizator ma prawo:

 • usunąć z terenu Terenowej Masakry osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • nie dopuścić do biegu osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Przekazanie i zmiana własnego numeru startowego innej osobie bez wiedzy i zgody Organizatora spowoduje dyskwalifikację zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w Terenowej Masakrze.

2. Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e­mail: kontakt@terenowamasakra.pl będą rozpatrywane w przeciągu 7 dni roboczych.

3. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Terenowej Masakry.

5. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

6. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

7. W trosce o zdrowie zawodników, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i nie podlegają zmianom.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Terenowej Masakry, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest ProEnergy Rafał Szulakowski.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Festiwalu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Terenowej Masakry.

10. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.