Odliczaj z nami do rozpoczęcia następnego biegu

Zapisy i oplaty

REJESTRACJA I OPŁATA

1. Zapisy na Terenową Masakrę XIII edycję rozpoczną się 6 stycznia 2022 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 12 czerwca lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

1a. Zapisy na Terenową Masakrę XIV edycję rozpoczną się 15 kwietnia 2022 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 11 września lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

2. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.

3. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy.

4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

5. Na prośbę uczestnika organizator zobowiązuje się wystawić fakturę za wniesioną opłatę startową (zapis przy rejestracji).

6. W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów w trakcie weryfikacji uczestników przed startem.

7. Osoby zapisujące się w dniu zawodów, mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego lub koszulki w swoim rozmiarze.

8. W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. O przyjęciu zgłoszenia oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.

10. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

Opłata startowa indywidualna (XIII edycja, 18-19 czerwca 2022) za start wynosi:

 5KM/7KM/10KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 109,99zł
Kolejne 150 osób zarejestrowanych 119,99zł 
Kolejne 300 osób zarejestrowanych 129,99zł 
Do 15 lutego 2022 139,99zł
Do 15 marca 2022 149,99zł
Do 15 kwietnia 2022 159,99zł
Do 15 maja 2022 169,99zł
Do 11 czerwca 2022 179,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 219,99zł
 3KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 89,99zł
Do 15 lutego 2022 99,99zł
Do 15 marca 2022 109,99zł
Do 15 kwietnia 2022 119,99zł
Do 15 maja 2022 129,99zł
Do 12 czerwca 2022 139,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 149,99zł

 

Opłata startowa indywidualna (XIV edycja, 17-18 września 2022) za start wynosi:

 5KM/7KM/10KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 119,99zł
Kolejne 150 osób zarejestrowanych 129,99zł
Do 15 maja 2022 139,99zł
Do 15 czerwca 2022 149,99zł
Do 15 lipca 2022 159,99zł
Do 15 sierpnia 2022 169,99zł
Do 11 września 2022 179,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 219,99zł
 3KM
Liczba osób / data  Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych 99,99zł
Do 15 maja 2022 109,99zł
Do 15 czerwca 2022 119,99zł
Do 15 lipca 2022 129,99zł
Do 15 sierpnia 2022 139,99zł
Do 11 września 2022 149,99zł
W dniu imprezy (gotówka) 159,99zł


UWAGA!!! GRUPY!!!

Namów znajomych do zapisania się w większej grupie i odbierzcie bonusy!

Pamiętajcie, że w drużynie siła! Pomoc partnerów na trasie jest bezcenna.

  • Minimum 5 osób – bardzo fajny gadżet dla każdego
  • Minimum 10 osób – ultra fajny gadżet dla każdego

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania kwot wpisowych. O wszelkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony internetowej.